Logo

Strona Głowna

Informacje praktyczne

Informacje krajoznawcze

Targoszów dawniej i dziś

Wspomnienia mieszkańców

Wędrówki po Targoszowie i okolicach

Kapliczki targoszowskie

Ciekawostki i tajemnice

Kontakt

Księga Gości


Przyroda Targoszowa

Na malowniczość Targoszowa wpływa niewątpliwe bardzo bogata przyroda, z jaką spotkać się możemy przebywając w tej miejscowości. Wieś położona jest oczywiście w górach, konieczna więc staje się wzmianka o budowie geologicznej Beskidu Małego. Z gór spływają liczne potoki i o nich zapomnieć nie można było. Góry wpływają też na specyficzny klimat, a Targoszów położony jest w dwóch różnych piętrach klimatycznych. Te wszystkie elementy rzutują na florę i faunę, a świat roślin i zwierząt jest tu naprawdę bogaty.

Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym Beskid Mały, a co za tym idzie rejon Leskowca i Gronia Jana Pawła II należy, do gór fałdowych. Wypiętrzenie górotworu nastąpiło w czasie orogenezy alpejskiej. Głównym budulcem są twarde piaskowce serii godulskiej. Są to skały drobnoziarniste o zielonym lub niebieskawym zabarwieniu i doskonale nadające się do obróbki kamieniarskiej. Pokłady piaskowca w Beskidzie Małym osiągają znaczne grubości i różne zabarwienia, a na skutek ruchu górotworu ułożone są przeważnie ukośnie, czasem przewarstwione łupkami. Nie wszystkie warstwy mają jednakową trwałość. Niektóre wietrzeją szybciej, woda wypłukuje i zabiera piasek, tworząc w korytach liczne progi.

Grota Komonieckiego Skałki na Groniku

Rzeki i potoki

Masyw Leskowca posiada dużą ilość źródeł i gęstą sieć potoków. Spływają one stromymi zboczami w malowniczych kotlinach, a u podnóży Leskowca w szerszych dolinach. Potoki płynące w kierunku południowym łączą się tworząc Targoszówkę, lewy dopływ Kocońki. Wiele z tych potoków spływa stromo malowniczymi wąwozami, a wyglądają one szczególnie efektownie po większych opadach. Ciekawym zjawiskiem są źródełka, często wypływające spod skał. Najefektowniejsze z nich - Zimna Woda, wypływające na Polanie Suwory, jest często odwiedzanym miejscem.

Grota Komonieckiego Wodospad na potoku Dusica

Klimat

Nagłe zmiany pogody są charakterystyczne dla Beskidu Małego, a to z uwagi na krzyżowanie się klimatów oceanicznego z kontynentalnym. Na lokalne zróżnicowanie klimatu wpływ ma ukształtowanie i ekspozycja terenu. Na południowych stokach temperatury są wyższe, a ich wahania mniejsze. Mniej jest też opadów i mgieł, niż na analogicznych wysokościach na stokach północnych.

Targoszów ze względu na swe położenie na zboczach Gronia Jana Pawła II i Leskowca mieści się w dwóch piętrach klimatycznych:

  • Klimat umiarkowanie chłodny panuje na grzbietach górskich o wysokościach powyżej 700 m n.p.m., gdzie średnia temperatura roczna waha się w granicach 4-6 º C. Wiatry wieją najczęściej z zachodu oraz północnego zachodu przynosząc masy chłodnego i wilgotnego powietrza. Powietrze to na górskich stokach oziębia się i daje obfite opady deszczu i śniegu. Roczna suma opadów dochodzi do 1400 mm. Mgła zalega średnio przez 100 dni w roku, a ilość dni pogodnych dochodzi do 40 dni, głównie późną wiosną i latem. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 140 dni w roku. Największe wahania temperatury występują na wiosnę oraz jesienią. W rejonie szczytów Leskowca i Gronia Jana Pawła II zaznacza się wpływ klimatu wysokogórskiego.

  • Klimat umiarkowanie ciepły panuje poniżej wysokości 700 m n.p.m. Średnia temperatura roczna waha się tu w granicach 6-8 º C. Roczna suma opadów dochodzi do 1000 mm. W dolinach, szczególnie w pobliżu wód występują często zamglenia, nasilające się późną wiosną i latem. Ilość dni mglistych wynosi średnio 50 w roku, a pogodnych 55. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez około 100 dni. Często występują silne zachmurzenia w godzinach rannych, malejące lub ustępujące przed południem i ponownie wzrastające w godzinach popołudniowych, a wieczorem zwykle znów ustępujące.

Roślinność

Krajobraz całego Beskidu Małego w dawnych czasach charakteryzował się obfitym zalesieniem z przeważającym udziałem buka i jodły w wyższych partiach oraz w niższym lasami grabowo-dębowymi. Z biegiem czasu w miejsce lasów mieszanych sadzono jednogatunkowe lasy świerkowe, które do tej pory przeważają, również w okolicach Leskowca. Spotyka się również zespoły świerka z domieszką buka i jodły oraz: sosny, jawory, dęby, jesiony, wiązy górskie, olchy i różne odmiany wierzb. Na samym szczycie Leskowca rośnie głównie karłowata buczyna, jodła, świerk i brzoza. Przy szlaku czerwonym z Leskowca do schroniska PTTK napotkać możemy pojedyncze okazy limb, daglezji i sztucznie nasadzonej kosodrzewiny. Klimat wysokogórski w rejonie szczytu wpływa hamująco na rozwój drzewostanu. Niektóre karłowate i powykręcane buki liczą sobie nawet ponad 200 lat, a tutejszy mikroklimat sprawia, że podszczytowa hala nie ulega samozalesieniu.

Bogate jest także runo leśne, w którym dominują jałowce, borówki, liczne gatunki mchów i porostów. Wiosną na łąkach i halach pojawiają się krokusy, a na podmokłych terenach króluje czosnek niedźwiedzi.

Dziewięćsił Jałowce

Świat zwierzęcy

Świat zwierzęcy jest obecnie znacznie uboższy niż dawniej, niemniej jednak obserwuje się powrót wielu gatunków na teren Beskidu Małego. Okolice Leskowca należą do najbogatszych w zwierzynę terenów tego pasma górskiego. Z ssaków licznie występują: lisy, zające, wiewiórki, sarny, jeże, a także coraz częściej pojawiające się dziki i jelenie. Sporadycznymi gośćmi są wilki i niedźwiedzie. Świat ptaków reprezentują między innymi: muchówki, trznadle, drozdy, zięby, mysikróliki, myszołowy i jastrzębie. Z płazów najliczniej spotkać możemy: salamandry plamiste, żaby i ropuchy, a z gadów: zaskrońce, żmije zygzakowate i jaszczurki. W stromych górskich potokach ryby pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej są to: głowacze, brzanki i pstrągi.

Mrowisko Dzik

 

flaga UniiNiniejsza strona została zrealizowana przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

na początek/strona głowna/kontakt

Strona administrowana przez Babiogórskie Stowarzyszenie "Zielona Linia"

 

Kurier Stryszawski Online"

Ośrodek "Mandala"

Schronisko " Pod Leskowcem"

Babiogórskie Stowarzyszenie "Zielona Linia"

Wikipedia - Internetowa Encyklopedia

Strona naszych sąsiadów - Kukow.pl

Pobierz Firefoksa!

Pobierz Open Office

Portal o Beskidach

Nakarm głodne dziecko!


Materiały do strony zebrali:
(w kolejności alfabetycznej)
Edyta Baniak,
Kinga Bańdura,
Joanna Bargiel,
Sylwia Bargiel,
Krzysztof Bury,
Łukasz Elżbieciak,
Dorota Iciek,
Katarzyna Iciek,
Piotr Iciek,
Marta Krzeszowska,
Katarzyna Kudzia,
Ewelina Małysa,
Paweł Małysa,
Ewa Okruta,
Katarzyna Okruta,
Anna Palichleb,
Mateusz Płonka,
Ewa Pyka,
Joanna Pyka,
Marta Pyka,
Maciej Targosz,
Karolina Wątroba,
Marcin Wątroba

Tekst: Łukasz Elżbieciak, Piotr Pochopień. Zdjęcia: Łukasz Elżbieciak, Monika Zawada-Miska oraz archiwum. Wykorzystanie materiałów z tej strony bez zgody autorów zabronione.