Logo

Strona Głowna

Informacje praktyczne

Informacje krajoznawcze

Targoszów dawniej i dziś

Wspomnienia mieszkańców

Wędrówki po Targoszowie i okolicach

Kapliczki targoszowskie

Ciekawostki i tajemnice

Kontakt

Księga Gości


Co o Targoszowie pisano przed laty...

Targoszów ze względu na swe położenie i wielkość nie był często opisywany. Dopiero od II poł. XX w. informacje o tej miejscowości zaczęły się pojawiać w przewodnikach turystycznych. Zresztą informacje te najczęściej były szczątkowe. My przytoczymy tu trzy wybrane opisy: z wieku XVIII, XIX i wreszcie z wieku XX.
W XVIII w. powstaje niezwykle interesujące, a rozmiarem gigantyczne dzieło "Chronografia albo dziejopis żywiecki" opisujące dzieje Żywiecczyzny od XIV wieku do czasów współczesnych autorowi dzieła. Autorem jest Andrzej Komoniecki, ok. 1658-1728, najsłynniejszy wójt żywiecki, który to stanowisko przez ponad 40 lat (!!!). By wyobrazić sobie ogrom pracy jaką musiał wykonać Komoniecki wystarczy wziąć w ręce współczesne wydanie "Dziejopisu", które liczy niemal 700 stron!!!
Pod rokiem 1714 znaleźć możemy opis geograficzny feudalnego "Państwa Suskiego". Pojawia się tu nazwa Targoszów." A to Państwo Suskie te rzeki oblewają: naprzód Strzeszowa albo Stryszawa, która przez to Państwo płynie, od stryszów* podczas zimy często tam będących i na brzegi lodów wypierających jest nazwana, a ta wypada i nurtem swoim wybiega z spod góry Jałowca do wsi Stryszawy, od której [rzeki] ta wieś Stryszawa nazwana jest. Potym Lachówka, ta płynie od polany albo lasu Kobylej Głowy tak nazwanego, blisko Powystrzyszczonego Gronia, gdzie się granice schodzą: suska, żywiecka, i orawska, jednym potokiem, a drugim od Kurowa i Jeżowic i w wsi Lachowic się schodzą. Znowu rzeka Kukówka, która przez tę wieś płynie, a ta ze trzech jawi się potoków, jednym od Krzeszowa rzeczką małą, drugim od Targoszowa Żebratnicą nazywanym, a trzecią od Lasu z Państwa Ślemieńskiego, wsi nazywanej. A te wpadają do rzeki Stryszawy na Mędralówce."

* strysze - kawały lodu na wodzie, kra

W latach 1880-1902 wydawany w Warszawie "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". Znajdziemy w nim skromne informacje o Targoszowie: "Targoszów - pow. żywiecki, o 11 klm na płn.-zach. od Suchej. Według szemat. dyecezyi krak. z r. 1881 ma 275 mk. Polaków, rz. kat. T. należy do par. w Krzeszowie (o 3 klm.)."
W 1967 roku ukazał się "Informator turystyczny powiatu suskiego" wydany przez Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne z Krakowa. Czytamy w nim: "Targoszów 550 m n.p.m., wieś na stokach Czarnej Góry (808 m), na płn.-zach. od Krzeszowa. Tereny wiejskie sięgają Leskowca. Wieś należy do gromady Krzeszów, posiada areał gruntów o powierzchni 948 ha i liczy 350 mieszkańców. Jest to jedna z najmniejszych liczebnie wsi powiatu. Wyróżnia się również tym, przypada na nią najwyższy w powiecie wskaźnik posiadania gruntów (role, pastwiska, lasy, nieużytki, itp.). Na statystycznego mieszkańca wypada 2,7 ha, podczas gdy średnia powiatowa wynosi 1,14 ha na osobę."
W dalszej części czytamy m.in.:"Zabytki: - pomnik przyrody: Cis (obw. 1,30 m, wys. 15 m) na gruncie Stanisława Targosza, Targoszów nr 73. Noclegi: indywidualnie, w kwaterach prywatnych u miejscowych gospodarzy. Schronisko górskie PTTK na Leskowcu (922 m), kategoria III miejsc noclegowych 40/40, czynne cały rok z pełnym wyżywieniem. Poczta Ponikiew, tel. nr 4. Rozrywki kulturalne: Punkt biblioteczny Gromadzkiej Biblioteki Publicznej mieści się w miejscowej szkole podstawowej. Biblioteka macierzysta znajduje się w Kukowie. Klub Prasy i Książki PUPiK na miejscu."

stare budownictwo Stare budownictwo Stare budownictwo Stare budownictwo

Targoszów na przestrzeni dziejów

Początki Targoszowa sięgają XVII w., kiedy to został on założony jako przysiółek zarębniczy Krzeszowa. Historia miejscowości jest nierozerwalnie związana z dziejami Krzeszowa. Dopiero po II wojnie światowej Targoszów stał się samodzielną miejscowością. Być może przed wiekiem XVII na ziemiach należących obecnie do Targoszowa nic ciekawego się nie działo, niemniej jednak do kogoś one należały. Przyjrzyjmy się przynależności tych ziem na przestrzeni ostatnich dziesięciu wieków.

 

Tab1. Przynależność Targoszowa na przestrzeni dziejów.
Lata
Przynależność
Uwagi
Ok. 990-1138
Polska
Diecezja Krakowska
1138-1179
Dzielnica Senioralna
Rozbicie dzielnicowe
1179-1279
Księstwo Opolsko-Raciborskie
Rozbicie dzielnicowe
1279-1290
Księstwo Cieszyńsko-Raciborskie
Rozbicie dzielnicowe
1290-1315
Księstwo Cieszyńskie
Rozbicie dzielnicowe
1315-1327
Księstwo Oświęcimskie
Samodzielne Księtwo
1327-1445
Księstwo Oświęcimskie
Lenno czeskie
1445-1456
Księstwo Zatorskie
Lenno czeskie
1456-1492
Księstwo Zatorskie
Lenno polskie
1492-1538
Polska
Własność m.in. Porębskich
1538-1665
Polska
Własność Komorowskich
1665-1772
Polska
Własność Wielopolskich
1772-1843
Austria
Własność Wielopolskich
1843-1918
Austria
Własność Branickich
1918-1922
Polska
Własność Branickich
1922-1939
Polska
Własność Tarnowskich
1939-1945
Niemcy
Prowincja Śląska (Schlessienprovinz)
1945-1975
Polska
woj. krakowskie
1975-1998
Polska
woj. bielskie
1998-
Polska
woj. małopolskie

 

Targoszowski PUPiK

W 2006 roku minęło 16 lat od momentu, kiedy to w Targoszowie zakończył swą działalność "Klub Prasy i Książki". Starsi mieszkańcy Targoszowa wspominają działalność klubu z rozrzewnieniem, młodsi o jego działalności wiedzą niewiele, a jak się okazuje klub ten miał znaczny wpływ na życie mieszkańców Targoszowa przez 26 lat swego istnienia.
"Klub Prasy i Książki" należał do PUPiK (Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki "RUCH"), a jego głównym zadaniem było organizowanie życia kulturalnego we wsi w oparciu o współprace z miejscową młodzieżą. Przy klubie istniało Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Młodzieży Wiejskiej, a jego siedziba była miejscem każdego zebrania wiejskiego. Klub organizował kursy kroju szycia, robienia serwetek, pieczenia i gotowania. Przy skromnym, jak na ówczesne czasy, adapterze organizowano wieczorki taneczne, a istniejąca wówczas orkiestra również czasami zabawiała miejscowych.
Targoszowski klub prowadził również działalność teatralną. Zawodowi aktorzy pomagali w organizowaniu przedstawień, w których brały udział miejscowe dzieci. Na przeglądzie w teatrze "Ateneum" w Katowicach klub wystawił teatrzyk kukiełkowy "Kaczka Dziwaczka", na przeglądzie w Bielsku-Białej - bajkę "Zwierzyniec", w Oświęcimiu- poezje Gałczyńskiego.
Przy klubie istniał punkt biblioteczny, z którego mogli korzystać mieszkańcy Targoszowa. Punkt nie tylko wypożyczał książki, ale także otrzymywał prasę do czytania na miejscu lub do kupienia. W czasach gdy we wsi były zaledwie 2 telewizory, zimą on szczególnie oblegany.
Rok 1989 przyniósł zmiany w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nie ominęły one Targoszowa, gdzie rok później, głównie z przyczyn ekonomicznych "Klub Prasy i Książki" został zlikwidowany. Wspomnienia mieszkańców i nieliczne dziś zdjęcia są jedynymi pozostałościami po działalności targoszowskiego klubu.

Szkoła w Targoszowie

Dzięki poszukiwaniom, targoszowska młodzież natknęła się na stare dokumenty, które pokazują życie dawnej, wiejskiej szkółki. Poniżej przedstawiamy teksty kilku dokumentów:

Dok. 1.

Do Pana Inspektora Szkolnego w Białej
Podpisany w uniżeniu Jan Płonka, gospodarz z gminy Stryszawy, wsi Krzeszowa, przysiółka Targoszów, N 226, prosi uprzejmie o łaskawe zwolnienie od obowiązków szkolnych syna Józefa Płonkę, urodzonego dnia 13.IV.1924 roku w Targoszowie, a ucznia czwartego oddziału szkoły N 2 w Krzeszowie-Targoszów.
Prośbę swą motywuję temu, zwyż wymieniony syn rozpoczął naukę w szóstym roku życia i obecnie kończy szósty rok nauki, z wynikiem zadawalającym, jak wykazuje ocena świadectw szkolnych. A jest mi koniecznie potrzebny do pomocy przy wykonywaniu różnych robót w domu, ponieważ jako małorolny gospodarz nie jestem w stanie trzymać służącego, a nie jestem w stanie pokrywać wszelkich wydatków dla dwojga dalszych dzieci, które do szkoły posyłam.
Krzeszów-Targoszów dnia 5.IV.1936

Dok. 2.

Rachunek                        Targoszów dn. 16.11.1949
Dla Kier. Szkoły w Targoszowie jako zwrot kosztów podróży służbowej po tablicę do Żywca.
Bilet kolejowy ze stacji Lachowice do Żywca i z powrotem 110 zł. Koszta przewozu tablicy od Inspektora Szkolnego w Żywcu do stacji Żywiec 250 zł.
Stachowski Ludwik p.o. Dyrektora Szkoły

Dok. 3.

Rachunek                       Targoszów dn. 20.06.1950
Dla Komitetu Rodzicielskiego i kier. szkoły w Targoszowie za wyjazd do Żywca na zakup żywności i książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
Bilet kolejowy do Żywca i z powrotem 110zł. Furmanka z Lachowic z bagażem 300zł.
Stachowski Ludwik p.o. Dyrektora Szkoły

Dok. 4.

Rachunek                        Targoszów dn. 4.11.1950
Dla kierownika Szkoły Podstawowej w Targoszowie
Koszta podróży do Żywca po mapy i książki do biblioteki szkolnej przywiezione z Prezydium Pow. Rady Narodowej Wydział Oświaty w Żywcu
Bilet kolejowy z Lachowic do Żywca i z powrotem 90gr
Dorożka z rynku do stacji kolejowej 5zł
Stachowski Ludwik p.o. Dyrektora Szkoły

Dok. 5.

Fluder Franciszek                        Targoszów 21/XII.1950 r
Targoszów Nr 36
Pow. Żywiec
Rachunek
Dla komitetu rodzicielskiego w Targoszowie
Za 1 (jedną) furmankę parokonną z dziećmi do Lachowic w dniu 15 paździer. 1950 r. na "miarne jesienne" i z powrotem
Z Targoszowa do Lachowic 8 km i z powrotem 18zł
Fluder Franciszek

Dok. 6.

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Stryszawie z odpowiedzialnością udziałami
filia nr 3 w Targoszowie
Rachunek dla Szkoły Podstawowej w Targoszowie
17 kg mąki 72 % x 2,00zł
5 szt. Cukier waniliowy x 1,00zł
5 szt. Bibuła falista x 0,90zł

Dok. 7.

Rachunek
dla Kom. Rodz. przy Szkole Podstawowej w Targoszowie
za 1 litra masła 30zł
Targoszów dnia 28.VI.1952 r. Kwotę powyższą odebrałam
Szczelina Helena

Dok. 8.

Rachunek                        Targoszów dnia 26.X.1953 r.
dla Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Targoszowie
Pokrycie muzykanta za granie przy ognisku i w czasie pochodu dzieci w przeddzień wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 40zł Prawdziwość powyższego rachunku
stwierdzają świadkowie
Fluder Andrzej
(podpis nieczytelny)

dok. 9.

Rachunek
Dla Szkoły Podstawowej w Targoszowie na 200zł za przewóz dzieci w czasie kuligu do Ślemienia w dn. 19.II.1959 dla Ob. Fludra Franciszka zam. Targoszów Stwierdzam, powyższa czynność została wykonana Podpis furmana
Kier. Szkoły Kasprzyk Stefan Fluder Franciszek

Dok. 10.

Pokwitowanie
W celu podniesienia stanu higienicznego szkoły i wyglądu zewnętrznego dzieci zorganizowano w tutejszej szkole "Konkurs czystości". Klasa która otrzyma najlepsze wyniki otrzyma nagrodę. Uchwałą Rady Pedagogicznej dla każdego ucznia zwycięzcy konkursu postanowiono zakupić znaczek PCK. Zwyciężyła w konkursie klasa VI i VII.
Zakupiono więc 12 odznak w cenie 4,85zł za sztukę i przydzielono dzieciom.
p.o. Kierownik Szkoły Kasprzyk Stefan

Dok. 11.

Umowa                        Targoszów 25/IV 1960 r.
Zawarta w dn. 25 IV 1960 r. pomiędzy Ob. Barglem Janem zam. Targoszów 26 a kier tut. szkoły Ob. Kasprzykiem Stefanem. W/w Ob. Bargiel Jan Przewod. Komitet. Elektryfik. zobowiązuje się niniejszym pismem, podjęcia odpowiedzialności za wykonania instalacji w budynku szkolnym.
Kier. Szkoły Kasprzyk Stefan Zobowiązanie podpisuje Bargiel

Dok. 12.

Rachunek                        Targoszów 12.04.1961
dla Komitetu Rodzicielskiego przy szk. Podst. w Targoszowie
Komitet Rodzicielski przekazuje 589 na zakup telewizora do szkoły

Z targoszowskiej szkoły podstawowej zachowały się przede wszystkim rachunki. Są one ciekawym źródłem informacji o tutejszej szkole. Poza rachunkami jakimś cudem ocalał jeden z dzienników lekcyjnych. Wyciągnęliśmy z niego najciekawsze informacje. A oto one:

Dok. 13.

rok szkolny: 1967/1968
klasa: I
ilość uczniów: 11
wychowawca klasy: Teresa Kubieniec
plan lekcji: poniedziałek-czwartek 13.40-16.15, piątek 12.45-15.20, sobota 9.50-12.35
przedmioty: język polski, matematyka, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne
ważniejsze wydarzenia z życia klasy:
4.IX uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
12.X uroczysty apel z okazji Dnia Wojska Polskiego
5.XI akademia z okazji Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
20.XI uroczysty apel z okazji Dnia Karty Nauczyciela
28.I choinka noworoczna
8.III akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
30.IV akademia 1-majowa
1.VI uroczysty poranek z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
22.VI uroczyste zakończenie roku szkolnego
wycieczki:
16.IX wycieczka do lasu - rozróżnianie grzybów
2.X wycieczka w pole - obserwacja zmian w przyrodzie jesienią
17.X wycieczka do Kukowa na film "Jacek i jego pieski"
13.II wycieczka - obserwacja strumyka
22.III wycieczka w pole - obserwacja pierwszych objawów wiosny
25.III wycieczka do lasu - obserwacja zmian związanych z nadejściem wiosny
5.IV wycieczka - obserwacja prac wiosennych w polu
5.VI wycieczka do Kukowa w celu zwiedzania wsi
20.VI wycieczka na Żurawnicę
dni wolne:
1.XI "Święto Umarłych"
10.XI konferencja problemowa w Krzeszowie
18.XI "Dzień Karty Nauczyciela"
22.XII-4.I ferie zimowe
31.I konferencja w Śleszowicach
15.II Posiedzenie Plenarne Ogniska w Stryszawie
26.II zespół samokształceniowy z historii
8.III konferencja problemowa w Stryszawie
21.III zebranie kierowników w Krzeszowie
11-17.IV ferie wiosenne
1.V "Święto Pracy"
13.V zespół samokształceniowy kl. I-IV
16.V konferencja problemowa w Lachowicach
1.VI Międzynarodowy Dzień Dziecka
13.VI dzień wolny od nauki

Targoszowska gwara

Targoszów, jak każda górska miejscowość posiada swą lokalną gwarę. Oczywiście nie możemy mówić o gwarze typowej wyłącznie dla Targoszowa, bowiem taka mogłaby powstać jedynie w wyniku całkowitej izolacji zewnętrznej miejscowości. Gwara góralska, która występuje w Targoszowie, ze względu na położenie miejscowości, jest syntezą gwary babiogórskiej i żywieckiej, ale nie brak w niej również elementów orawskich. Poniżej prezentujemy mini słowniczek lokalnej gwary. Mini choćby dlatego, nie jest możliwe zebranie wszystkich słów i wyrażeń w publikacji o tym rozmiarze. Te zebrane przez targoszowską młodzież słowa, funkcjonują nadal wśród miejscowych, choć w coraz mniejszym stopniu. Mamy nadzieję, choć w niewielkim stopniu przyczynimy się do ich zachowania.

bieskid - Leskowiec
borobole - ziemniaki
brycka - wóz
cebera - pasztetówka
chodaki - buty
chojnole - tam
chołpa - dom
chopok - chłopak
chyboj - idź!, rzuć!
ciaj - herbata
cieślica - siekiera do obróbki ścian
ciapok - tartak
cucoł - dziura
dziadek - przyrząd do obróbki drewna
dziewucha - dziewczyna
dzionek - dzień
dźwigoć - podnosić
dżewiej - dawniej
filcoki - gumowce
foszt - deska
furmanić - gospodarzyć z pomocą koniagacopierz - nietoperz
galoty - spodnie
gazdować - gospodarzyć
god - żmija
godać - mówić
gojka - las
gościniec - główna droga we wsi
gowiedź - zwierzęta
grapa - strome zbocze góry
grule - ziemniaki
gumno - podłoga w stodole
hero - do tyłu (polecenie dla konia)
hetta - na prawo (polecenie dla konia)
ho - stój (polecenie dla konia)
hopkoć - skakać
hulać - bawić się
izba - pokój
jawor - klon
kany - gdzie
kępa - hałda usypanych kamieni w polu
kielce - zęby
kiska - kaszanka
klyszcze - obcęgi
kobyła - koń
kocianki - bazie
kopacka - motyka
kosołka - koszyczek
kuca - komórka na drewno
kudły - włosy
kufojka - kurtka
kuna - snopowiązałka
kwaśnica - kapuśniak
lico - policzek
lufka - przyrząd do palenia papierosów
łobmyć - umyć
łowa - stół
łozór - język
maśniczka - urządzenia do wyrobu masła
meszty - buty
mocorki - bagna
nosyjki - przyrząd do noszenia wiader z wodą
obyrtać - przewracać, obracać
ociepka - snopek
odziewać się - ubierać się
okrowki - ziemniaki do sadzenia
orstew - drewniana konstrukcja do suszenia siana
ośnik - strug
paka - przyczepa
parcionka - kiełbasa
pieronym - szybko
pierun - piorun
pondeta - dokładka
potocek - strumień
potok - rzeka
podź tu! - chodź tu
putnia - naczynie na wodę
przykopa - rów
przypiecek - góra pieca
rafiok - wóz konny
safarnia - skrzynia na zboże
sąsiek - skrzynia na zboże
siecka - mieszanka zmielonego siana i słomy
sieckarnia - maszyna do mielenia siana i słomy
sień - korytarz, przedpokój
słonik - kilka snopków związanych, stojących na polu
smrek - świerk
snycle - kotlety z mielonego mięsa
sobośnik - piekarnik
stajnia - obora
syr - twaróg
szorpoć - ciągnąć
szczyniok - młody pies
szoflik - drewniany kubeł do karmienia zwierząt
trociniok - piec do palenia trocin
trzewiki - buty
tykusie - kury
ważyć - gotować
wieczerza - kolacja
wiśta - na lewo (polecenie dla konia)
wogiel - węgiel
wogieł - róg domu
wrota - brama
wuki - brony
wykop - wąwóz
zabocyć - zapomnieć
zagłówek - poduszka
zdzierżyć - wiązać, zapinać

Przepisy targoszowskie

Specyficzne położenie Targoszowa, swoista dla tej górskiej miejscowości kultura, oraz skład etniczny mieszkańców (nie zapominajmy o tym, Targoszowianie to górale) znacząco na lokalną kuchnię. Trudne górskie warunki bytowania, zaglądająca niejednokrotnie do garnka bieda, a także rolniczo-pasterski tryb życia miejscowych górali ukształtował jadłospis Targoszowian. Dawne potrawy nie były zbyt skomplikowane. Łatwo było je przyrządzić, a składniki najczęściej rosły w polu, w lesie lub "chowały się" w oborze. Jednocześnie potrawy te były bardzo sycące i co najważniejsze smaczne. Gdy dziś od różnorodności spożywanych potraw może nam się zakręcić w żołądku, a kuchnia przeszła prawdziwą globalizację, warto przypomnieć czym dawniej delektowano się. Może po lekturze zamieszczonych poniżej przepisów w niejednym z domów od czasu do czasu na stół trafi z regionalnej kuchni? Mamy nadzieję, tak!
Życzymy smacznego!!!!

Zimniocarka

Składniki: 1 l wody, 0,5 kg ziemniaków, 20 dag marchwi, 10 dag cebuli, 10 dag słoniny, 10 dag boczku, przyprawa do zup, sól
Ziemniaki i marchewkę pokroić w kostkę, ugotować na wodzie, boczek pokroić i usmażyć z drobno posiekaną cebulą. Sporządzić zasmażkę, połączyć z ugotowanymi ziemniakami, przyprawić do smaku. Podawać z chlebem.

Zociyrka

Składniki: 1 l mleka, 0,5 kg mąki, 1 jajko, sól
Mąkę i jajko wymieszać, posolić, wsypać do gotującego się mleka. Gotować przez 10 minut. Można podawać na słodko.

Zdrowo kulasina

Składniki: 2 l wody, 1 kg mąki razowej, 2 soli
Na wrzącą osoloną wodę wrzucać garścią mąkę, ciągle mieszając do uzyskania jednolitej masy. Gotować przez 10 minut. Podawać ze śmietaną ze stopionym masłem lub spyrką z oskubkami.

Przedpolniak

Składniki: 0,5 kg mąki, 0,5 l mleka, 4 dag drożdży, soli
Mąkę przesiać, dodać rozmieszane z odrobiną cukru, dobrze wyrobić i odstawić do wyrośnięcia. Ciasto rozłożyć na okrągłe płaskie placki. Upiec na złoty kolor. Można posypać przed pieczeniem czarnuszką, makiem, kminkiem lub cukrem.

Kulasa targoszowska

Składniki: 4 szklanki mąki razowej, 2 l wody, słonina, masło, sól
Wodę zagotować z łyżeczką soli. Na gotującą się wodę powoli wsypywać mąkę razową ciągle mieszając. Następnie na małym ogniu gotować około 20 minut, ciągle mieszając, aby zapobiec przypaleniu. Po zagotowaniu gotową kulasę do przygotowanych mis glinianych i polać stopionym masłem lub stopioną słoniną wraz ze skwarkami.

Zupa pokrzywowa

Składniki: 8 ziemniaków, 4 marchewki, 1 pietruszka, 1 seler, 1 mały por, garść młodych pokrzyw, ziele angielskie, liść laurowy, kminek, 3 ząbki czosnku
Jarzyny obrać, pokroić w kostkę, ugotować do miękkości, doprawić, dodać pokrojone pokrzywy, gotować 5 minut. Na koniec dodać zasmażkę.

Wodzionka

Składniki: 2 l wody, 10 dag spyrki lub boczku, 5 dag mąki, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz, kminek
Wodę zagotować, dodać przyprawy i roztarty czosnek. Spyrkę pokroić i zrobić zasmażkę z mąką. Połączyć z wywarem. Zagotować. Dodać czerstwy chleb pokrojony w kostkę.

Zupa ogórkowa

Składniki: 1 kg ogórków kiszonych, 25 dag kości ze schabu, przyprawa do mięs, włoszczyzna, ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz
Ogórki umyć i zetrzeć na tarce. Włoszczyznę umyć i drobno pokroić. Kości opłukać, zalać zimną, osoloną wodą, dodać warzywa i ugotować wywar. Gdy włoszczyzna będzie miękka dodać stare ogórki. doprawić przyprawami do smaku. Zagotować.

Bigos

Składniki: 0,5 kg kapusty białej, 0,5 kg kapusty kiszonej, 35 dag wieprzowiny, 20 dag kiełbasy, 20 dag boczku wędzonego, 3 dag tłuszczu, 5 dag cebuli, 1 dag grzybów suszonych, 10 dag koncentratu pomidorowego, szklanka czerwonego wina, 2 musu jabłkowego lub z czarnej porzeczki, sól, pieprz, cukier
Kapustę kiszoną przepłukać dwukrotnie, pokroić, zalać małą ilością wrzącej wody i gotować około godziny. Kapustę białą obrać i opłukać, poszatkować, zalać małą ilością wrzącej wody i gotować wraz z pokrojonymi grzybami. Mięso wieprzowe opłukać, pokroić na małe kawałki, posolić i zrumienić na rozgrzanym tłuszczu. Następnie mięso i boczek do kapusty kiszonej i dusić będzie miękkie. Cebulę obrać, drobno pokroić i zasmażyć na gorącym tłuszczu. połączyć i dokładnie wymieszać. Do bigosu dodać kiełbasę pokrojoną w kostkę, mus, wino oraz koncentrat pomidorowy. doprawić solą, pieprzem i cukrem.

Placki zimniocane

Składniki: ziemniaki, sól, cukier, masło
Ziemniaki zetrzeć na drobnej tarce, odcisnąć na sicie lub ściereczce, dodać sól. Wyrobić ciasto (powinno być dość gęste). Formować małe placki, rozklepać ręką i piec na rozgrzanej blasze z pieca z obu stron. Upieczone składać na patelni lub w żaroodpornym naczyniu jeden na drugim. Posypać cukrem i wiórkami masła, do gorącego piekarnika na 10-15 minut.

Grzybionka

Składniki: 4 dag suszonych grzybów, 1 marchew, 1 dag mąki, 4 śmietany, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól
Namoczone grzyby do garnka, dodać startą marchewkę, przyprawy, zalać wodą i gotować. Pod koniec gotowania zagęścić mąką rozmieszaną ze śmietaną. Doprawić solą i pieprzem do smaku. Podawać z chlebem.

Talarki z zimnioków

Składniki: ziemniaki
Umyte ziemniaki kroić cienko na plastry około 0,5 cm grubości i na średnio rozpaloną blachę pieca. Po upieczeniu przewrócić na drugą stronę, opiec i podawać gorące. Można posolić.

Kwaśnica

Składniki: 0,5 kg kapusty kiszonej, 0,5 kg żeberek wieprzowych, 4 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 1 marchew, 1 pietruszka, pól cebuli, sól, pieprz
Kapustę podlać wodą i ugotować. Żeberka z jarzynami i przyprawami gotować oddzielnie. Gdy mięso będzie miękkie dodać ugotowaną kapustę i doprawić do smaku. Na koniec można dodać zieloną pietruszkę. Podawać z gotowanymi ziemniakami.

Chybonki

Składniki: 1 kg mąki, 1 l mleka, 2 jaja, boczek, sól
Z mąki, mleka i jaj zagnieść ciasto. Rzucać je na wrzącą, osoloną wodę. Kluski gotować przez ok. 15 minut. Odcedzić, okrasić pokrojonym, stopionym boczkiem i podać do konsumpcji.

Bób warzony

Składniki: Bób, sól
Do litra gotującej się, osolonej wody wrzucić parę garści bobu. Gotować ok. 30 minut. Odcedzić i podawać do spożycia

Jajecznica na śmietanie

Składniki: 0,25 l kwaśnej śmietany, 2 mąka, sól
0,25 l śmietany zagotować, 2 rozprowadzić z 3 śmietany, szczyptą soli oraz łyżeczką mąki. Wszystko razem połączyć i podgrzać.

Kwacki - jarzynka

Składniki: 1 duży kwak, 2 jabłka lub sok z cytryny, bułka tarta, masło, sól
Kwaka obrać, pokroić w kostkę, dusić do miękkości, bułkę tartą zrumienić na maśle, dodać do kwaków. Dwa kwaskowe jabłka rozgotować i dodać do kwaków, posolić.

Tworóg

Składniki: mleko, śmietana, masło, sól
Mleko podgrzać, wlać do sernego worka albo durszlaka. Odciśnięty twaróg zmiąć widelcem, dodać szczyptę soli i śmietanę, a na końcu po kawałku masła zrobionego w maśniczce.

Rydze kiszone

Składniki: rydze, cebula, przyprawy (ziarno pieprzu i gorczycy, ziele angielskie, liść laurowy)
Rydze (najlepiej młode) obgotować przez 5 minut, przestudzić i układać warstwami w glinianym garnku na przemian z pokrojoną cebulą i przyprawami.

Zakwas do żurku

Składniki: 1 l przegotowanej i wystudzonej wody, 3-4 mąki żytniej razowej, skórka z chleba razowego, 3-4 ząbki czosnku, sól, ziele angielskie, liść laurowy
Wsypać mąkę, czosnek i przyprawy do glinianego garnka, zalać wcześniej przegotowaną wodą. Pozostawić w cieple przez 2-3 dni, a potem przełożyć do chłodnego miejsca.

Kwaśnica wigilijna

Składniki: kapusta kiszona, ziemniaki, masło, sól
2-3 garści kapusty kiszonej zagotować z wodą, do tego dodać trzy omasty (masło, margaryna), posolić do smaku. Gotować do miękkości kapusty, a podawać z ziemniakami.

Talarki z warzyw

Składniki: kwaki, buraki lub marchewka, sól
Umyte warzywa kroić cienko na talarki ok. 0,5 cm grubości i bezpośrednio na rozpaloną blachę kuchenną. Po upieczeniu przewrócić na drugą stronę, opiec i podawać gorące i posolone

Ser ze śmietaną

Składniki: 0,5 kg białego sera, 0,1 l śmietany, sól, szczypiorek, ewentualnie cebula
Ser rozrobić ze śmietaną, dodać soli do smaku i pokrojonego drobno szczypiorku. Gdy dodajemy cebulę, wcześniej należy ją drobno posiekać i sparzyć.

Breja

Składniki: 1 l mleka, 0,3 kg mąki, 1 jajko, sól
Do miski wlewamy szklanki mleka, dodajemy jajko, mąkę, sól. Robimy ciasto (dosyć gęste). Następnie gotujemy resztę mleka. Na gotujące mleko wkładamy małe kluseczki. Gdy kluseczki wypłyną na wierzch mleka, breja jest gotowa.

Bukta

Składniki: 1 kg mąki, 0,2 kg cukru, kostka margaryny, szklanka mleka, 5 jajek, rodzynki, 10 dag
Do miski wsypujemy mąkę. Robimy rozczyn z drożdży, cukru i letniego mleka. Rozczyn wlewamy do mleka, mieszamy do gęstej konsystencji i zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Dodajemy jajka, roztopioną margarynę i rodzynki. Wyrabiamy ciasto "odejdzie" od brzegów miski. Potem wkładamy ciasto do posmarowanej wcześniej tłuszczem brytfanny. Pieczemy w dobrze rozgrzanym piecu.

Gielas

Składniki: 0,3 kg śliwek bez pestek, 0,25 ml śmietany słodkiej
Śliwki gotujemy w wodzie. Gdy owoce się rozgotują dodajemy odrobinę cukru i roztrzepaną wcześniej śmietanę. Zupę można podawać z ziemniakami. Polecana szczególnie w upalne dni.

Moconka

Składniki: 0,6 kg słoniny, 3 małe cebule, sól, pieprz, chleb
Słoninę kroimy w małą kostkę, następnie dodajemy drobno posiekaną cebulę i smażymy na wolnym ogniu. W tak roztopionym tłuszczu maczamy kromki chleba.

Moskalik

Składniki: 0,5 kg mąki, 3-5 ziemniaków (dużych), 4-5 jajek, sól
Ziemniaki trzemy na tarce, dodajemy jajko, mąkę i sól. Formujemy z ciasta małe placuszki i rzucamy je na nagrzane płyty pieca. Gotowe moskaliki możemy posypać cukrem lub słodką papryką w proszku.

Targane

Składniki: 2 bułki (świeże), 0,5 l mleka
Bułki rozrywamy na średniej wielkości kawałki, a następnie moczymy kawałki we wcześniej zagotowanym mleku.

Kalnica

Składniki: 0,4 kg mąki, 0,5 l wody
Wodę gotujemy, potem wsypujemy do niej mąkę energicznie mieszając.

Wodzionka

Składniki: woda, grzyby suszone, marchew, czosnek, pietruszka, liść laurowy
Do garnka wrzucamy pokrojone w kostkę warzywa, zalewamy wodą, dodajemy liść laurowy, 2 ząbki czosnku. Gotujemy dodając suszone grzyby, uprzednio umyte. Gdy warzywa zmiękną do zupy dodajemy lekką zasmażkę ze skwarkami. Posypujemy gotowe danie zieleniną. Można podawać z ziemniakami.

Scypa

Składniki: 0,5 l mleka, główki kapusty, 6 dużych ziemniaków, sól, pieprz
Kapustę szatkujemy, wrzucamy do wrzącej wody, dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki. Gdy warzywa będą miękkie zalewamy je mlekiem. Można posypać zieleniną.

Kulasa

Składniki: 1 kg ziemniaków, mleko, sól
Ziemniaki obieramy, następnie trzemy je na tarce. Gotową tarciznę wygniatamy w ściereczce. Potem robimy z tarcizny małe kuleczki i wrzucamy je na wrzącą, osoloną wodę. Ugotowane kluseczki podajemy z mlekiem.

Kwacanka

Składniki: 4 marchwie, 1-2 dużych karpieli. 0,5 l słodkiego mleka, sól
Marchew i karpiele gotujemy. Gdy zmiękną wyciągamy je i wkładamy do miski. Następnie zalewamy warzywa ciepłym, słodkim mlekiem i solimy do smaku.

Zociyrka Janka

Składniki: 2 kg ziemniaków, sól, woda
Ziemniaki obrać i zetrzeć na drobnym tarle, wycisnąć wodę do osobnego naczynia. Odciśnięte ciasto wrzucać małymi kawałkami na wrzącą, osoloną wodę. Po zagotowaniu zalać odcedzonym i rozpuszczonym w zimnej wodzie krochmalem. Mieszać z gotującą się zacierką. Podawać z mlekiem lub skwarkami.

 

flaga UniiNiniejsza strona została zrealizowana przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

na początek/strona głowna/kontakt

Strona administrowana przez Babiogórskie Stowarzyszenie "Zielona Linia"

 

Kurier Stryszawski Online"

Ośrodek "Mandala"

Schronisko " Pod Leskowcem"

Babiogórskie Stowarzyszenie "Zielona Linia"

Wikipedia - Internetowa Encyklopedia

Strona naszych sąsiadów - Kukow.pl

Pobierz Firefoksa!

Pobierz Open Office

Portal o Beskidach

Nakarm głodne dziecko!


Materiały do strony zebrali:
(w kolejności alfabetycznej)
Edyta Baniak,
Kinga Bańdura,
Joanna Bargiel,
Sylwia Bargiel,
Krzysztof Bury,
Łukasz Elżbieciak,
Dorota Iciek,
Katarzyna Iciek,
Piotr Iciek,
Marta Krzeszowska,
Katarzyna Kudzia,
Ewelina Małysa,
Paweł Małysa,
Ewa Okruta,
Katarzyna Okruta,
Anna Palichleb,
Mateusz Płonka,
Ewa Pyka,
Joanna Pyka,
Marta Pyka,
Maciej Targosz,
Karolina Wątroba,
Marcin Wątroba

Tekst: Łukasz Elżbieciak, Piotr Pochopień. Zdjęcia: Łukasz Elżbieciak, Monika Zawada-Miska oraz archiwum. Wykorzystanie materiałów z tej strony bez zgody autorów zabronione.